การผจญภัยในจักรวาล 168 Galaxy: สงครามกำลังเริ่มต้น

การผจญภัยในจักรวาล 168 Galaxy: สงครามกำลังเริ่มต้น

ในจักรวาลที่มีทั้งหมด 168 Galaxy อันแตกต่างกันอย่างมหาศาลและน่าประหลาด มุมมองที่หลากหลายของชาวจักรวาลทั้งหลายได้ถูกพิสูจน์ให้เป็นความจริงและความเชื่อของทุกคนในจักรวาลที่กว้างใหญ่นี้

แต่เมื่อวันหนึ่ง สงครามกำลังจะเกิดขึ้น การชักจูงที่รวดเร็วและการเตรียมการในทุกๆ Galaxy ทั้ง 168 เข้าสู่เวลาสุดท้ายของความสงบสุขที่เคยมีมาก่อน

เมื่อกองทัพของแต่ละ Galaxy เริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่การรบ ทุกอุตส่าห์และกำลังที่มีการรณรงค์ให้ด้วยกันเพื่อปกป้องจักรวาลของตน

แต่ในที่สุด นักผจญภัยที่ไม่รู้จักความกลัว ได้ปรากฏตัวขึ้น เขาคือผู้นำทีมที่เต็มไปด้วยความกล้าและความมุ่งมั่นที่จะหยุดยั้งสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้น

โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือ ทำความรุนแรงกับแรงกล้าบนแผ่นดินแต่ละกลุ่ม ให้สูญเปล่าและหยุดยั้งการถล่มถดยาลงของจักรวาล 168 Galaxy

และจะสิ้นสุดที่นี่หรือเมื่อทุกอุปสรรค์ที่ช่วยกันทำให้เส้นทางของดินแดนนี้และจักรวาลแห่งนี้มองเห็นเพื่อหยุดยั้งสงครามแห่งจักรวาล 168 Galaxy ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ด้วยความมุ่งมั่นที่อันเดียวกัน ทีมผจญภัยจะต้องเดินทางผ่านทุกอุปสรรค์และอุปปัจจจารย์ที่อาร์มของแต่ละ Galaxy เพื่อทำให้วันนี้ จักรวาล 168 Galaxy หยุดสงครามได้บนเส้นทางของเครื่องบินสู่สุดยอดความสำเร็จ

และจะสิ้นสุดที่นี่หรือเมื่อทุกอุปสรรค์ที่ช่วยกันทำให้เส้นทางของดินแดนนี้และจักรวาลใหญ่นี้ มองเห็นเพื่อหยุดยั้งสงครามแห่งจักรวาลสล็อต168 Galaxyที่กำลังจะเกิดขึ้น