เลือกปราบแมฬซิงโคลในโลกลึกใต้79

ล่าสุด มีข่าวการค้นพบแมฬซิงโคลในโลกลึกใต้ 79 ที่เรียกว่า “ปราบ” ที่ทำความหวั่นไหวในวงกว้างของวงการวิทยาศาสตร์และสิ่งมีชีวิต. ปราบถือเป็นพายุรุนแรงที่อาจทำให้สัมชาติที่อาศัยอยู่ในสิ่งมีชีวิตใต้ผิวน้ำตกอยู่ในอันตราย.

สามารถพบปราบในลึกถึง 11,000 เมตรใต้ผิวน้ำ ทำให้มีสถิติว่ามันเป็นสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในลึกที่สุดที่เคยพบมา นอกจากนี้ ปราบยังมีความยาวถึง 7 เมตร และมีน้ำหนักมากถึง 1,000 กิโลกรัม. ลักษณะที่น่าสนใจของปราบก็คือปากของมันที่อยู่ติดกับลำตัวที่ทำได้มีความสามารถในการย่ำยากการล่าเหยื่อและดึงไปในปากของมัน.

นักวิจัยได้รายงานว่า ปราบมีความสำคัญในระบบนิเวศน์ใต้ทะเล โดยมีบทบาทในการควบคุมปราบอื่นๆ และรักษาสมดุลของสัมผัสและระบบนิเวศ.การค้นพบแมฬซิงโคลชนิดใหม่ในโลกลึกใต้ 79 เป็นเรื่องที่ขยายความเข้าใจของเราในวงกว้างของจุลินทรีย์ใต้ทะเลและยังเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้ผิวน้ำ.