เพลงโจ๋บอก538ไปผอบได้แค่เงิน 1 บาท รับ 50 ล่าสุด ได้จริง

เพลง “โจ๋บอก 538 ไปผอบได้แค่เงิน 1 บาท, รับ 50 ล่าสุดได้จริง”

(ท่อนเพลง)
ฝาก 1 บาท รับ 50
ห้าร้อยสามสิบแปด
ผู้มาเยือนเขาทั้งขอบัตร
เชื่อถือได้ไม่สำเร็จ
หากใครยอมแลก
ความรู้คุ้มค่า
หรือจะได้ล่าซะสักครั้ง
สำรวจว่าจริงไหม

(ท่อนเพลง)
โจ๋บอก 538
ไปผอบได้แค่เงิน 1 บาท
รับ 50 ล่าสุดได้จริง
เค้าเรียกว่า “ล่า”
เมื่อเข้าเล่น
รองรับเงินแลก
รอบหน้ายืนยัน
แก้วใหญ่เด๊
เค้าเรียกว่า “เงิน”
หากใครไมเคยได้เข้าไป
ลองมาสักครั้งดีไหม

(ท่อนเพลง)
ฝาก 1 บาท รับ 50
ต้องรองรับอารมณ์
เขาเฝ้ากล่าวเสมอ
และยังนับหายชัด
หากผู้ใดศัพท์ไม่ดี
ทรงเจริญยิ่ง
ให้รับสักครั้งแบบนี้
เมื่อได้แล้วภายใน

(ท่อนเพลง)
โจ๋บอก 538
ไปผอบได้แค่เงิน 1 บาท
รับ 50 ล่าสุดได้จริง
เค้าเรียกว่า “ล่า”
เมื่อเข้าเล่น
รองรับเงินแลก
รอบหน้ายืนยัน
แก้วใหญ่เด๊
เค้าเรียกว่า “เงิน”
แอสๆ อีสๆ จเรสๆ
ล่าสุดได้จริง

(ท่อนเพลง)
ฝาก 1 บาท รับ 50
ห้าร้อยสามสิบแปด
รับสำเร็จจริงไหม
โจ๋บอก 538
ไปผอบได้แค่เงิน 1 บาท
รับ 50 ล่าสุดได้จริง
รอยยิ้มใจสู้ “ล่า” ใหม่
จะได้เงินสดชัวร์

(ท่อนเพลง)
โจ๋บอก 538
ไปผอบได้แค่เงิน 1 บาท
รับ 50 ล่าสุดได้จริง
เค้าเรียกว่า “ล่า”
เข้าเล่นแล้วเงิน “เงิน”
ได้สักครั้ง “ล่า”

(ท่อนเพลง)
ฝาก 1 บาท รับ 50
ห้าร้อยสามสิบแปด
ผู้มาเยือนเขาทั้งขอบัตร
เชื่อถือได้ไม่สำเร็จ
หากใครยอมแลก
ความรู้คุ้มค่า
หรือจะได้ล่าซะสักครั้ง
สำรวจว่าจริงไหม

(ท่อนเพลง)
โจ๋บอก 538
ไปผอบได้แค่เงิน 1 บาท
รับ 50 ล่าสุดได้จริง
เค้าเรียกว่า “ล่า”
เมื่อเข้าเล่น
รองรับเงินแลก
รอบหน้ายืนยัน
แก้วใหญ่เด๊
เค้าเรียกว่า “เงิน”
หากใครไมเคยได้เข้าไป
ลองมาสักครั้งดีไหม

(ท่อนเพลง)
ฝาก 1 บาท รับ 50
ต้องรองรับอารมณ์
เขาเฝ้ากล่าวเสมอ
และยังนับหายชัด
หากผู้ใดศัพท์ไม่ดี
ทรงเจริญยิ่ง
ให้รับสักครั้งแบบนี้
เมื่อได้แล้วภายใน